POIG STOPROCENT

O Firmie 100%

Kontakt

Działanie 6.1 PO IG

Dotacje na innowacje

Zapytanie ofertowe z dnia 19-12-2011 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 27-02-2012 r. 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe z dnia 17-04-2012 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 10-10-2012 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 5-06-2013 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 6-06-2013 r. 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 


 


 


 

Informacje o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 


 

W latach 2007 - 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaangażowana jest w realizację działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

 

Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
przedstawiamy
harmonogram uruchomienia programów operacyjnych

 

Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach można uzyskać w:

 


 

 

 

 

 

 

PARP uczestniczy w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

 


Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu. 

 

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

 

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące:

 

 


Ważne strony

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl


Biuletyny

http://www.poig.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/biuletyny.aspx